Կարգեր
Հասարակագիտություն

Աշխատանքային պայմապագիր

Աշխատանքային պայմանագրիը կնքվում է աշխատողի և գործատուի միջև, ըստ որի աշխատողը պարտավոր է գործատուի համար որոշակի աշխատանք կամ մատուցել որոշակի ծառայություններ նրա մասնագիտության կամ որակաորման սահմաններում։Աշխատանքային պայմանագիրը խիստ սահմանված պահանջներ ունի։Աշխատանքի պայմանագրի մեջ նեռարվում է․ աշխատանքի վայրը, կատարվող աշխատանքին համապատասխան վարձատրությունը, աշխատանքը սկսելու ամսաթիվը, աշխատանքային ժամի, այսինքըն դրույքի չափը։Պայամանգիրը կնքելիս անհրաժեշտ է հիշել հետևյալ կանոնները․պայմանագրում ներառած պայմանները չպետք է տարբերվեն աշխատանքի օրենսգրքով նախատեսվածներից։Աշխատանքային պայմանագիրը, ի հակառակ քաղաքացիաիրավական պայմանագրի, տալիս է աշխատողին հետևյալ արտոնությունները․ վարձատրվող արձակուրդի իրավունք, վերապատրասման հնարավորություններ, հիվանդության ժամանակահատվածում վարձատրություն, աշխատանքային ստաժի գումարում, սահամնում է լրացուցիչ աշխատանքային ժամերի վարձատրության կարգը։Գործատուն պարատավոր է գրանցել աշխատողին սոցիալիական ապահովագրությունների վարչությունում աշխատանքը սկսելուց 7 օրվա ընթացքում։Գործատուն նաև պետք է պահպանի աշխատանքային ժամի պայմանները։Աշխատանքային պայմանագիրը սահմանում է գործատուի և աշխատողի պարտականությունները։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s